เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ

เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ

ตามที่ได้ทราบผ่านการรายงานข่าว รวมถึงสารที่ส่งผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่ผ่านมา พบว่าในบางพื้นที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ที่ยังเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศไทยกำหนด อีกทั้งยังพบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือที่เรียกว่า PM 2.5 โดยฝุ่นขนาดเล็กนี้สามารถเกิดได้จากกระบวนการทางเคมี เข่น กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ถ่านหิน กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ยานพาหนะ การเผาป่า การเกษตร และกระบวนการทางกลศาสตร์ เช่น การระเบิด บดย่อยหินในโรงโม่หินหรือการก่อสร้าง ซึ่งทุกกระบวนการนี้ย่อมก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมาก ถึงจะมีการกำหนดมาตรฐานลดและป้องกันอย่างมากมาย แต่ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กยังคงเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ สำหรับการดำเนินการเฝ้าระวังด้านมลพิษอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข 

มีการจำแนกประเภทของฝุ่นละอองในอากาศจากลักษณะของการเกิดฝุ่นละอองเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  1. ฝุ่นปฐมภูมิ (Primary Emission Particulate Matter) เป็นฝุ่นที่เกิดจากการปล่อยของแหล่งกำเนิดโดยตรง เช่น ฝุ่นจากถนน ฝุ่นเกลือจากทะเล ฝุ่นจากกระแสลม เป็นต้น  
  1. ฝุ่นทุติยภูมิ (Secondary Emission Particulate Matter) เป็นฝุ่นที่เกิดจากปฏิกิริยาต่างๆ ในบรรยากาศหลังจากที่ฝุ่นถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดระยะหนึ่ง  

โดยแหล่งที่มาของฝุ่นละอองทั่วไปในบรรยากาศ สามารถจำแนกออกได้ 2 ประเภท คือ ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ซึ่งฝุ่นเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อยู่เสมอ โดยเฉพาะ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 และ PM2.5) ฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ มีขนาดที่เล็กพอที่สามารถเข้าไปลึกถึงถุงลมได้ ซึ่งสารเคมีที่อยู่ในฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ ถ้าหากว่าได้สัมผัสในปริมาณที่มากก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในหลายระบบเช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบตา ระบบผิวหนัง ฝุ่นละอองขนาดเล็กยังเพิ่มความเสี่ยงของอัตราการตายจากภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง และทำให้น้ำหนักของทารกในครรภ์ลดลงอีกด้วย  

ในการป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ในปริมาณที่มาก สามารถป้องกันได้ด้วยตนเองจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่มีคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องและป้องกันตัวเราจากฝุ่นละอองเหล่านี้ได้ อีกทั้งยังมีการจำหน่ายเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อวัดค่าฝุ่นละอองและจำแนกประเภทของฝุ่นละอองในอากาศ ให้ได้รับรู้และเตรียมพร้อมในการรับมือเพื่อปกป้องตนเองให้ห่างจากภาวะเสี่ยงต่อการได้รับความเจ็บป่วยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเหล่านี้ได้  

AWS Thailand กับ 2 เหตุผลที่คุณต้องเลือกใช้ !

AWS internet

Amazon Web Services ของไทย หรือ AWS Thailand เป็นอีกหนึ่งบริการที่เราอยากแนะนำให้คุณได้ลองใช้ เพราะปัจจุบันนี้คงไม่มีบริการใดที่ดีเท่า Amazon Web Services ของไทย หรือ AWS Thailand อีกแล้ว อ่านมาถึงตรงนี้ คุณอาจจะไม่เชื่อ ฉะนั้น ลองเลื่อนลงไปอ่านอีกหน่อย แล้วคุณจะได้พบกับความสุดยอดของบริการ Amazon Web Services ของไทย หรือ AWS Thailand กัน

2 เหตุผล ที่ทำให้คุณต้องเลือกใช้ AWS Thailand เท่านั้น

  • Amazon Web Services ของไทย หรือ AWS Thailand เป็นบริการระดับโลก และเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควร

Amazon Web Services ของไทย หรือ AWS Thailand มีโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางขนาดใหญ่กว่าผู้ให้บริการทุกราย และยังเพิ่มระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ เมื่อคุณเริ่มทำงานและใช้ปริมาณงานในระบบคลาวด์ คุณจะสามารถเลือกโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายของคุณมากที่สุดได้อย่างยืดหยุ่น 

แถมคุณสามารถใช้ปริมาณงานบนระบบคลาวด์ที่รองรับชุดการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องการปริมาณการประมวลผลสูงที่สุด หรืองานที่ต้องการเวลาแฝงต่ำที่สุด เป็นต้น และหากข้อมูลของคุณมาจากนอกโลก คุณก็สามารถใช้ AWS Ground Station ที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่ใกล้กับภูมิภาคต่างๆ ของโครงสร้างพื้นฐาน AWS ได้อีกด้วย

  • Amazon Web Services ของไทย หรือ AWS Thailand มีความสามารถในการปรับขนาดได้เป็นอย่างดี

Amazon Web Services ของไทย หรือ AWS Thailand มีความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างไม่จำกัด เพราะแนวคิดของระบบคลาวด์ คือ ลูกค้าต้องได้รับการบริการอย่างดีที่สุด โดยไม่มีขีดจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น และนี่จึงทำให้เกิดระบบ Amazon Web Services ของไทย หรือ AWS Thailand ขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการ Amazon Web Services ของไทย หรือ AWS Thailand รับมือกับปริมาณงานล้นหลามในระหว่างการดำเนินธุรกิจได้

ซึ่ง Amazon Web Services ของไทย หรือ AWS internet Thailand จะสามารถปรับขนาดการใช้งานเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความต้องการของธุรกิจ แน่นอนว่า การกระทำเช่นนี้จะยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลง และลูกค้ายังสามารถทำให้ผู้ใช้พึงพอใจได้มากขึ้นอีกด้วย 

ครบเครื่องเรื่องIT

IT

เรื่องของไอทีในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความจำเป็นและความสำคัญอย่างมากที่สุดเลย เพราะเราไม่รู้หรอกว่าการที่เราสนใจในเรื่องของIT นั้นจะทำให้เรานั้นได้รับความรู้ที่มากมายเพียงไหน ทุกอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่ที่เราว่าเราจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีในตัวเรานั้นได้มากน้อยเพียงไหน ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเลย

                ITนั้นก็คือเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องของIT ถึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่ง เทคโนโลยีในสมัยนี้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องให้ความสนใจอย่างมากที่สุด ยิ่งเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ไอแพตหรือเรื่องต่างๆนั้นเทคโนโลยีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามอย่างมากที่สุดเลย

                การที่เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไอทีที่มากมายนั้นก็เป็นผลดีอีกอย่างหนึ่งเลยที่จะทำให้เราเองนั้นจะต้องประสบความสำเร็จอย่างมากมายก็เป็นได้เพราะว่าหากมีไอทีใหม่เข้ามาให้เราได้รับความรู้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเราจะต้องเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถถึงจะเป็นเรื่องที่ดี

                เทคโนโลยีที่มีในตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่มาแรงเพราะว่าทุกคนที่ทำงานก็จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานด้วยกันทั้งนั้น ทุกเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดที่เราไม่ควรมองข้ามเราจะต้องให้ความสนใจและความสำคัญกับเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือIT จะเป็นเรื่องที่ดี

                ยิ่งเรามีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือITมากเท่าไหนก็จะถือว่าเป็นกำไรที่ดีอย่างมากที่สุดที่จะทำให้ตัวเรานั้นประสบความสำเร็จก็เป็นได้อีกด้วย เทคโนโลยีคือเรื่องหนึ่งที่เราต้องให้ความสนใจและความจำเป็นอย่างมากเลย ยิ่งถ้าหากใครที่มีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีIT ก็สามารถที่จะนำความรู้ที่เรามีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกก็เป็นได้เช่นกัน

                ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจกับอะไรก็ตามที่จะทำให้ตัวเราเองนั้นประสบความสำเร็จ คนเราจะประสบความสำเร็จนั้นไม่ยากเพียงแต่ว่าเราจะต้องหมั่นเป็นคนที่มีความรู้และความสามารถมากๆเพื่อที่ว่าเวลาจะทำอะไรก็จะได้ประสบความสำเร็จอีกด้วย IT นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีที่เราต้องให้ความใส่ใจและความสนใจอย่างมากถึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ตัวเราเองสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย